Lokalizacja Powiatów

mapka

rodo

Kod QR - aplikacja

kod qr

Ważne Informacje

Ziemia Odrowążów

KWARTALNIK

SPOŁECZNO KULTURALNY

wydawca/redakcja

Starostwo Powiatowe

w Końskich

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatami:

koneckim, opoczyńskim,

przysuskim i szydłowieckim.

 

logozpp

Prawa drukarskie...

Redakcja przyjmuje materiały tylko w wersji elektronicznej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, nadawania tytułów i śródtytułów.

 

 

 

 

winieta

marian wikiera

red. naczelny: mgr Marian Wikiera

 

Kolegium redakcyjne w składzie:

Marian Wikiera - redaktor naczelny

Wiesław Turek,

Anna Lużyńska,

Marta Zbrowska,

współpraca: Paweł Kubiak,

projekt i skład: Krzysztof Rusin

Tutaj mili państwo możecie sobie przejrzeć bieżące oraz archiwalne wydania naszego KWARTALNIKA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO "Ziemia Odrowążów"

Życzymy miłej lektury.

 

 kwartalnik 041a  

 

 

 

Oto wydanie bieżące kwartalnika

"ZIEMIA ODROWĄŻÓW"

Zapraszamy do czytania.

Aby przejrzeć czterdziesty piewszy numer

<---kliknij tutaj--->

 

WYDANIA ARCHIWALNE

<---kliknij tutaj--->