foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lokalizacja Powiatów

mapka

Ważne Informacje

Ziemia Odrowążów

KWARTALNIK

SPOŁECZNO KULTURALNY

wydawca/redakcja

Starostwo Powiatowe

w Końskich

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatami:

koneckim, opoczyńskim,

przysuskim i szydłowieckim.

 

Kontakt

Dorota Duda-Redaktor Naczelna

tel. 41 260 47 14

fax. 41 372 83 20

509 746 089

e-mail redakcja@ziemiaodrowazow.pl

www.ziemiaodrowazow.pl

logozpp

Prawa drukarskie...

Redakcja przyjmuje materiały tylko w wersji elektronicznej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, nadawania tytułów i śródtytułów.

winieta

 

zdjęcie REDAKTOR NACZELNY

red. naczelny: mgr Dorota Duda

Kolegium redakcyjne w składzie:

Dorota Duda - redaktor naczelny

Wiesław Turek,

Anna Lużyńska,

Marta Zbrowska,

współpraca: Paweł Kubiak,

projekt i skład: Krzysztof Rusin

Tutaj mili państwo możecie sobie przejrzeć bieżące oraz archiwalne wydania naszego KWARTALNIKA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO "Ziemia Odrowążów"

Życzymy miłej lektury.

 zdjecie kwartalnik 29  

Oto wydanie bieżące Kwartalnika.

Zapraszamy do czytania.

Aby przejrzeć dwudziesty dziewiąty numer

 WYDANIA ARCHIWALNE

<< kliknij  TUTAJ >>