foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lokalizacja Powiatów

mapka

Ważne Informacje

Ziemia Odrowążów

KWARTALNIK

SPOŁECZNO KULTURALNY

wydawca/redakcja

Starostwo Powiatowe

w Końskich

na mocy porozumienia zawartego pomiędzy powiatami:

koneckim, opoczyńskim,

przysuskim i szydłowieckim.

 

Kontakt

www.ziemiaodrowazow.pl

tel. 41 260 47 14

fax. 41 372 83 20

Dorota Duda-Redaktor Naczelny

509 746 089

ZPP logo

Prawa drukarskie...

Redakcja przyjmuje materiały tylko w wersji elektronicznej.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania tekstów, nadawania tytułów i śródtytułów.

×

Błąd

Kategorii nie znaleziono